Historie

I middelalderen blev Brylle nævnt i dokumenter som en del af Tommerup Sogn. Sognet var en del af Korup Herred, der var en administrativ enhed i det daværende kongerige Danmark. Landsbyen var primært beboet af landmænd, der dyrkede jorden og opretholdt landbrugsaktiviteter som en vigtig kilde til livsgrundlag.

I 1700-tallet blev Brylle-ejendommen købt af Ditlev Reventlow, en indflydelsesrig godsejer og lensgreve. Under Reventlows ejerskab blev der gennemført moderniseringer og forbedringer på ejendommen, herunder opførelsen af en ny herregård og anlæggelsen af en have.

I løbet af 1800-tallet begyndte industrialiseringen at påvirke Brylle og omegn. Der blev etableret små industrier og håndværksaktiviteter i landsbyen, herunder mejerier og møller. Disse nye erhvervsmuligheder tiltrak flere mennesker til området og bidrog til den økonomiske vækst.

I 1970’erne blev Brylle en del af Tommerup Kommune, der senere blev en del af Assens Kommune som følge af kommunalreformen i 2007. Selvom landsbyen har bevaret sin landlige karakter, har den oplevet visse moderniseringer og udvikling, herunder infrastrukturforbedringer og øget tilgængelighed til faciliteter og services.

I dag er Brylle stadig en landbrugsby, men mange beboere pendler også til de omkringliggende byer til arbejde. Landsbyen har et aktivt lokalsamfund med forskellige foreninger og arrangementer, der styrker fællesskabet.

I selve Brylle har vi 2 børnehaver, skole, kirke, forsamlingshus, sognehus, Rytterskole med Lokalhistorisk Samling og idrætscenter med hal. Vi kan glæde os over mange aktive sportsforeninger med fine træningsfaciliteter for fodbold, gymnastik, petanque, badminton, tennis, kampsport, volleybal, og ridning.

Midt i Brylle By er en større Dagli’ Brugs med et alsidigt vareudbud, og spredt i nærområdet findes en række mindre servicevirksomheder. Der er et rigt kulturliv i Brylle med mange arrangementer i Forsamlingshuset, Rytterskolen, Sognehuset og Idrætscentret. I nærområdet har vi også 2 efterskoler.

Der er 4 km til Tommerup,  supermarkeder, og en række specialbutikker.

Tommerup st. er der 7 km til, her er der stort læge- og tandlægehus, apotek, bank, supermarkeder, hvortil komme en række specialbutikker og Tommeruphallen, bibliotek.

Centralt i Brylle er stoppested for en bus, der forbinder Brylle med en række af Fyns største byer.
Brylle ligger kun ca.14 kilometer fra Odense, og der er 8 km til motorvejens afkørsel 52.

Vort smukke bakkede område indbyder til individuel sportsudøvelse som stavgang, cykling og ridning, og når vinteren viser sig med sne, er området et sandt eldorado for diverse former for vintersport.

Det er værd at bemærke, at Brylle og dens omgivelser har en rig og mangfoldig lokalhistorie. Hvis du ønsker mere dybdegående information om Brylles historie, vil det være gavnligt at udforske lokale historiske kilder, som kan indeholde detaljerede nedskrevne optegnelser, fotografier og erindringer fra lokale indbyggere.

Lokallivet

Lokallivet i Brylle er præget af et aktivt og engageret lokalsamfund, der vægter fællesskab og samarbejde.

Der findes flere foreninger og organisationer, der spiller en vigtig rolle i at styrke det lokale fællesskab og tilbyde aktiviteter og arrangementer for beboere i alle aldre.

Lokallivet og foreningerne i Brylle giver mulighed for sociale interaktioner, fællesskab og engagement. De tilbyder aktiviteter og arrangementer, der passer til forskellige interesser og aldersgrupper og bidrager til at skabe et levende og inkluderende lokalsamfund.

Du kan finde lokalforeningerne her: Foreninger