Brylle Sogn lokalråd blev en realitet i jan. 2016. Allerede i 2015 besluttede politikerne i Assens Kommune at de gerne ville have lokale dialogpartnere. Det kunne have været nærliggende at skabe samarbejdet med eksisterende borgerforeninger i kommunen. Det blev dog besluttet at dialogen skulle være med alle borgere, som uden at skulle betale kontingent til en forening, kunne komme til orde.

Dialogen er stadig livsnerven i et lokalråd hvilket også ses i vedtægterne for Brylle Sogns lokalråd § 3

”Lokalrådets formål er at varetage og være behjælpelig overfor borgere, som er bosat i lokalrådets område, vedrørende behov og ønsker om indflydelse på udviklingen af lokalområdet overfor kommunalbestyrelsen i Assens kommune”

Lokalrådet vil derfor invitere alle interesserede borgere til at komme med ideer og input, som lokalrådets bestyrelse vil tage op på det kommende dialogmøde med bestyrelsen og byrådet.

For alle interesserede er der møde i Rytterskolen

Tirsdag den 16. august kl. 19-21, hvor vi håber at mange har lyst til at deltage

Af hensyn til bestilling af kaffe og brød er tilmelding til mødet nødvendigt

Du kan kontakte

Gerda 40288925

Ellinor 29246777